Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Phòng giao dịch NHCSXH huyện giải ngân hơn 69 tỷ đồng cho 2.435 lượt hộ vay vốn trong 6 tháng đầu năm 2023

Chuyên mục: Kinh tế - Khoa học công nghệ | Đăng ngày: 31/07/2023

Ban Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện vừa tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ quý III/2023.

Trong quý II năm 2023, Ban đại diện HDQT NHCSXH huyện đã tập trung chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện phối hợp với các Hội đoàn thể nhận ủy thác và UBND các xã, thị trấn đã tổ chức giải ngân kịp thời các nguồn vốn tín dụng chính sách đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần tích cực thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Quang cảnh hội nghị

Nguồn vốn cho vay hộ nghèo, hộ cận các chương trình tín dụng chính nghèo và các đối tượng chính sách được triển khai ngay từ đầu năm, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh của các đối tượng thụ hưởng. Kết quả cho vay, trong 6 tháng đầu năm 2023, phòng giao dịch tăng trưởng nguồn vốn cho vay các chương trình là 36 tỷ 218 triệu đồng. Doanh số cho vay 69 tỷ 064 triệu đồng với 2.435 lượt hộ vay vốn. Doanh số cho vay tập trung chủ yếu vào một số chương trình như: hộ nghèo 1 tỷ 420 triệu đồng; hộ cận nghèo 2 tỷ 540 triệu đồng; học sinh, sinh viên 7 tỷ 935 triệu đồng; nước sạch & VSMTNT 23 tỷ 812 triệu đồng; hỗ trợ tạo việc làm 29 tỷ 858 triệu đồng; nhà ở xã hội 3 tỷ100 triệu đồng, học sinh sinh viên mua máy tính 260 triệu đồng và xuất khẩu lao động 139 triệu đồng.

Để thực hiện tốt chính sách tín dụng trong thời gian tới, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện đề nghị Phòng Giao dịch NHCSXH huyện chủ động phối hợp với các ngành, thành viên ban đại diện huyện, Hội nhận ủy thác huyện, thành viên xã, thị trấn thực hiện giải ngân nguồn vốn các chương trình tín dụng chính sách đã giao năm 2023 hoàn thành 100% kế hoạch, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn hộ nghèo và đối tượng chính sách. Tiếp tục rà soát tổng hợp nhu cầu vốn của các đối tượng thụ hưởng để bổ sung nguồn vốn cho vay. Đồng thời tiếp tục rà soát phân tích nợ quá hạn, tìm mọi giải pháp thu nợ quá hạn đến 30/9/2023 nợ quá hạn giảm dưới 0,13% và không còn Tổ TK&VV có tỷ lệ nợ quá hạn trên 2%./.

                                                                                  Đỗ Quyên-Lê Quang

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Tây Hòa chung tay đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với trách nhiệm người đứng đầu
  • Hương sen Hoà Đồng _ VỀ MIỀN CỰC ĐÔNG TRÊN ĐẤT LIỀN TỔ QUỐC
  • Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tiếp xúc cử tri tại huyện
  • Lãnh đạo huyện thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30.4
  • Đồng chí Bí thư Huyện ủy trao huy hiệu Đảng

Thống kê truy cập