Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Họp thông qua bước 1 Dự thảo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tây Hòa

Chuyên mục: Kinh tế - Khoa học công nghệ | Đăng ngày: 05/05/2024

Sáng ngày 04/5, UBND huyện Tây Hòa tổ chức họp thông qua bước 1 lấy ý kiến đối với Dự thảo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện. Đồng chí Mai Ne, ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Dự họp có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị huyện có liên quan; Chủ tịch UBND và công chức địa chính các xã, thị trấn; Đơn vị tư vấn – Công ty TNHH Hoàng Huy.

Đơn vị tư vấn báo cáo kết quả bước 1 Dự án: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tây Hòa

Tại đây, các đại biểu đã nghe đại diện đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Hoàng Huy báo cáo kết quả bước 1 – Điều tra, thu nhập bổ sung thông tin, tài liệu và khảo sát thực địa; phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường tác động đến việc sử dụng đất; tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất của dự án: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tây Hòa. Việc điều chỉnh quy hoạch là cơ sở pháp lý để thực hiện Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện Tây Hòa. Qua kết quả thu thập đăng ký, bổ sung, điều chỉnh nhu cầu sử dụng đất của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, tổng số công trình, dự án đăng ký đến thời điểm thu thập là 423 dự án, tổng diện tích 4.898,20ha, trong đó: 319 dự án chuyển sang, không điều chỉnh với diện tích 4.208,95ha; 40 dự án chuyển sang, có đăng ký điều chỉnh với diện tích 173,68ha và 64 dự án đăng ký bổ sung mới với diện tích 515,57ha.

Cuộc họp cũng đã ghi nhận nhiều ý kiến góp ý, bổ sung hoàn thiện dự án.

Đồng chí Mai Ne, ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu

Kết luận cuộc họp, đồng chí Mai Ne, ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến để tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh Quy hoạch sử dụng đất của huyện đến năm 2030, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, trình UBND huyện lấy ý kiến bước 2.

Cẩm Hà

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Lãnh đạo huyện Tây Hòa thăm chúc mừng đại lễ Phật đản
  • Tây Hòa trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19/5
  • Tây Hòa tổ chức hội thao thể dục thể thao quốc phòng dân quân tự vệ năm 2024
  • Tây Hòa khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên năm học 2023 2024
  • Huyện Tây Hòa thăm tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Thống kê truy cập