Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Chuyên mục: Kinh tế - Khoa học công nghệ | Đăng ngày: 13/07/2022

Chiều ngày 12/7, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra trên địa bàn huyện.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Cao Đăng Viễn, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thống kê tỉnh. Ở huyện có đồng chí Mai Ne, ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra huyện; thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra huyện; đại diện Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã; tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Đồng chí Mai Ne, ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu khai mạc

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, Tổng điều tra kinh tế năm 2021 nhằm thu thập thông tin cơ bản về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của 04 nhóm đơn vị điều tra, gồm: Doanh nghiệp, hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thực hiện với nhiều điểm mới về nội dung và cách thức thu thập thông tin; qua điều tra cho thấy các số liệu cơ bản về số lượng cơ sở, lao động và cơ cấu đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp trên địa bàn huyện, qua đó phản ánh đúng thực trạng cũng như xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện, cụ thể: Tính đến năm 2021, toàn huyện Tây Hòa có 6.960 cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, hiệp hội và tôn giáo, tăng 105,6% so với năm 2016 với số lượng lao động 14.453 người, tăng 103,5% so với năm 2016.

Đồng chí Cao Đăng Viễn, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thống kê tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Cao Đăng Viễn, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thống kê tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong việc tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra đảm bảo đúng thực chất, tiêu chí và đúng tiến độ đề ra. Thời gian đến, đồng chí đề nghị Chi cục Thống kê huyện phối hợp với các phòng chuyên môn của Cục Thống kê tỉnh trong việc tổng hợp, phân tích thông tin, biên soạn các ấn phẩm về kết quả cuộc Tổng điều tra, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của huyện; đề nghị các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn nghiên cứu, thống nhất sử dụng số liệu Tổng điều tra kinh tế theo tư liệu biên soạn để phục vụ tham mưu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Cao Đăng Viễn, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thống kê tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân

Đồng chí Mai Ne, ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Tổng điều tra

Dịp này, huyện Tây Hòa có 7 tập thể, cá nhân được Cục Thống kê tỉnh tặng Giấy khen; 15 tập thể, cá nhân được UBND huyện khen tặng do có thành tích xuất sắc trong công tác Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Cẩm Hà

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020

Thống kê truy cập

logo redesign