Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Hiệu quả từ Chương trình cho vay nước sạch và VSMTNT

Chuyên mục: Kinh tế - Khoa học công nghệ | Đăng ngày: 22/05/2024

Năm 2024, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tây Hòa được phân bổ vốn Chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT) là 15 tỷ đồng. Đến ngày 21/5/2024, dư nợ chương trình này là 130,7 tỷ đồng, tăng 4,5 tỷ đồng so đầu năm.

Trong 5 tháng đầu năm 2024, doanh số cho vay Chương trình NS&VSMTNT ở huyện Tây Hòa đạt 13,7 tỷ đồng, đã giúp cho 868 hộ gia đình tại khu vực nông thôn có điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước để xây dựng hơn 870 công trình nước sạch và vệ sinh góp phần đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng dân cư và nâng cao đời sống sinh hoạt của người dân nông thôn. Có thể nói, Chương trình cho vay NS&VSMTNT đã phát huy hiệu quả, nhằm nâng cao sức khỏe, cải thiện điều kiện sinh hoạt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, góp phần hoàn thành thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Lê Tùng

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Tây Hòa
  • Hội đồng hương Phú Yên tại thành phố Đà Nẵng trao tặng xe đạp cho các em có hoàn cảnh khó khăn
  • Tây Hòa thăm tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Quốc tế thiếu nhi
  • Ban VH-XH HĐND tỉnh giám sát chương trình thực hiện sách giáo khoa GDPT trên địa bàn huyện
  • Lãnh đạo huyện Tây Hòa thăm chúc mừng đại lễ Phật đản

Thống kê truy cập