Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Hiệu quả từ chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm

Chuyên mục: Kinh tế - Khoa học công nghệ | Đăng ngày: 25/08/2023

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tây Hòa đã triển khai hiệu quả chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, với doanh số cho vay trong 8 tháng đầu năm 2023 là 32.423 triệu đồng cho 716 khách hàng vay vốn, đã tạo việc làm cho 716 lao động.

Ông Nguyễn Văn Thìn ở khu phố Phú Thứ, thị trấn Phú Thứ đã vay 40 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm từ tháng 01/2023, toàn bộ số tiền ông đầu tư mua bò giống, đến nay bò của ông phát triển tốt và đã sinh được một con bò. Trong thời gian tới ông tiếp tục đầu tư để mở rộng chuồng trại để đầu tư thêm con giống, giải quyết việc làm, tăng thu nhập phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Chu, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tây Hòa cho biết: Trong thời gian tới, phòng giao dịch tiếp tục tham mưu cho các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách; tăng cường bổ sung nguồn vốn địa phương để ủy thác qua Ngân hàng CSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Góp phần thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tây Hòa

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tây Hòa giải ngân hơn 46,8 tỷ đồng cho hộ mới thoát nghèo vay vốn
  • Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Tây Hòa
  • Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Tây Hòa
  • Hội đồng hương Phú Yên tại thành phố Đà Nẵng trao tặng xe đạp cho các em có hoàn cảnh khó khăn
  • Tây Hòa thăm tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Quốc tế thiếu nhi

Thống kê truy cập