Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện: Giải ngân nguồn vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị quyết số 11/NQ-CP

Chuyên mục: Kinh tế - Khoa học công nghệ | Đăng ngày: 21/11/2023

Thực hiện kế hoạch tín dụng chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã tham mưu phân bổ vốn cho các xã, thị trấn kịp thời, tạo điều kiện cho nhiều lao động tại địa phương được vay vốn để đầu tư sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế. Qua đó góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập ổn định cuộc sống cho lao động trên địa bàn huyện.

Từ đầu năm đến nay, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tây Hòa đã giải ngân nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là 50.900 triệu đồng cho 1.108 lao động vay. Đến ngày 19/11/2023, tổng dư nợ chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đạt 100.335 triệu đồng, với 2.329 khách hàng còn dư nợ (trong đó dư nợ chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị quyết số 11/NQ-CP là 30.100 triệu đồng).

Có thể nói nguồn vốn giải quyết việc làm đã phát huy hiệu quả tích cực, giải quyết việc làm, tháo gỡ khó khăn, tạo động lực cho người dân phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu nhập cho gia đình.

                                          Lê Tùng – Ngân hàng CSXH

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Tây Hòa chung tay đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với trách nhiệm người đứng đầu
  • Hương sen Hoà Đồng _ VỀ MIỀN CỰC ĐÔNG TRÊN ĐẤT LIỀN TỔ QUỐC
  • Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tiếp xúc cử tri tại huyện
  • Lãnh đạo huyện thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30.4
  • Đồng chí Bí thư Huyện ủy trao huy hiệu Đảng

Thống kê truy cập