Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Ngân hàng CSXH huyện: Tăng cường giải ngân vốn chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm

Chuyên mục: Kinh tế - Khoa học công nghệ | Đăng ngày: 22/05/2024

Trên cơ sở vốn Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm được giao là 15,3 tỷ đồng (trong đó: Nguồn vốn Trung ương 6,5 tỷ đồng; Ngân sách tỉnh 5,5 tỷ đồng; Ngân sách huyện 2,3 tỷ đồng), từ đầu năm 2024 đến nay, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tây Hòa đã chủ động giải ngân kịp thời nguồn vốn Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đến các đối tượng thụ hưởng, tạo điều kiện cho nhiều lao động địa phương vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định, qua đó góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Đến ngày 20/5/2024, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tây Hòa đã giải ngân 21,5 tỷ đồng, với 482 lượt lao động vay vốn. Nâng tổng nguồn vốn chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đạt 116,4 tỷ đồng, với 2.679 khách hàng còn dư nợ, tăng 10,3 tỷ đồng so đầu năm. Có thể nói nguồn vốn hỗ trợ tạo việc làm đã phát huy hiệu quả, giải quyết việc làm, tạo nguồn thu nhập ổn định cho nhiều gia đình.

                                                          Lê Tùng

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Tây Hòa
  • Hội đồng hương Phú Yên tại thành phố Đà Nẵng trao tặng xe đạp cho các em có hoàn cảnh khó khăn
  • Tây Hòa thăm tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Quốc tế thiếu nhi
  • Ban VH-XH HĐND tỉnh giám sát chương trình thực hiện sách giáo khoa GDPT trên địa bàn huyện
  • Lãnh đạo huyện Tây Hòa thăm chúc mừng đại lễ Phật đản

Thống kê truy cập