Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Hội đồng nhân dân xã Hòa Đồng khóa XII tổ chức kỳ họp thứ 11

Chuyên mục: Hoạt động các Xã - Thị trấn | Đăng ngày: 25/12/2020

Ngày 24/12, Hội đồng nhân dân xã Hòa Đồng khóa XII, nhiệm kỳ 2016- 2021 tổ chức kỳ họp thứ 11. Dự khai mạc kỳ họp có đồng chí Lê Văn Mười, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND xã thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND xã và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Lê Văn Mười, lý do chuyển công tác khác.

Thường trực HĐND xã cũng đã thông qua tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. Các đại biểu tiến hành bầu bổ sung, kết quả, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy xã đạt 100% phiếu bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã khóa XII.

Các đại biểu bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND xã khóa XII

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã nghe lãnh đạo UBND xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của xã năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2021. Nghe Thường trực HĐND, các ban HĐND xã thông qua các báo cáo, tờ trình; nghe UBMTTQ Việt Nam xã thông báo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của mặt trận đối với HĐND, UBND xã tại kỳ họp này.

Trong năm 2020, xã Hòa Đồng thực hiện đạt và vượt kế hoạch 15/15 chỉ tiêu chủ yếu. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 28,7 tỷ đồng, vượt 2,5% so với kế hoạch; thu ngân sách đạt hơn 2,9 tỷ đồng, vượt 15,68% chỉ tiêu huyện giao. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 95%, đạt 100% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đạt 49,2 triệu đồng/người/năm; giao quân đạt 100% chỉ tiêu huyện giao. Giữ vững 19/19 tiêu chí xã NTM; triển khai thực hiện đạt 15/15 tiêu chí xã NTM nâng cao và được UBND tỉnh công nhận xã đạt nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Qua 01 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, kỳ họp thứ 11 HĐND xã Hòa Đồng khóa XII đã thông qua 15 nghị quyết. 

Đỗ Quyên

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ông Đỗ Văn Cấp, Chủ tịch UBND huyện 0979.791.697
Ông Trịnh Văn Huấn, Trưởng Phòng Nội vụ huyện 0905.261.747
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign