Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
HĐND xã Hòa Tân Tây khóa XIII tổ chức kỳ họp thứ Bảy

Chuyên mục: Hoạt động các Xã - Thị trấn | Đăng ngày: 21/12/2022

Ngày 21/12, HĐND xã Hòa Tân Tây khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ Bảy.

Tham dự kỳ họp có đồng chí Lê Văn Mười, UV.BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Trung Hiền, UV.BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; các đại biểu HĐND huyện trúng cử trên địa bàn xã.

Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu nghe UBND xã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tình hình tiếp công dân, tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2022 và nhiệm vụ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023 và báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của UBND xã năm 2022.

Nghe HĐND xã báo cáo tình hình hoạt động của HĐND xã năm 2022 và chương trình hoạt động của HĐND năm 2023; báo cáo kết quả hoạt động giám sát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban kinh tế - xã hội và Ban pháp chế HĐND xã. Nghe UBMTTQVN xã thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Mặt trận đối với HĐND, UBND và đại biểu HĐND.

Các đại biểu HĐND xã cũng đã thực hiện chất vấn, các đơn vị có liên quan trả lời chất vấn; nghe Chủ tịch UBND xã phát biểu ý kiến và trả lời một số ý kiến tại kỳ họp và thông qua các nghị quyết để thực hiện năm 2023.

Theo báo cáo, trong năm 2022, UBND xã tổ chức triển khai thực hiện đạt và vượt 10/11 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ 90,90% (trong đó có 01 chỉ tiêu có nội dung đạt và nội dung chưa đạt) và 01 chỉ tiêu chưa đạt, chiếm tỷ lệ 9,10%. Đặc biệt là thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, trong năm, xã đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh Phú Yên công nhận xã Hòa Tân Tây đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021; tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND huyện về công nhận thôn Xuân Thạnh 2, xã Hòa Tân Tây đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020. Đồng thời, hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thông qua đồ án quy hoạch chung xã Hòa Tân Tây giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn 2035 và lập kế hoạch xây dựng xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2022-2024 trên địa bàn xã.

Đỗ Quyên - CTV

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn làm việc tại huyện Tây Hòa
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

Thống kê truy cập

logo redesign