Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Đảng ủy thị trấn Phú Thứ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương phướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Chuyên mục: Hoạt động các Xã - Thị trấn | Đăng ngày: 20/06/2022

Sáng ngày 20/6, Đảng ủy thị trấn Phú Thứ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Các đại biểu tham dự

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, UBKT Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Chính quyền huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn, đại diện các đoàn thể và Bí thư các chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Lê Trung Hiền, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy thị trấn Phú Thứ phát biểu khai mạc

Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là thời tiết diễn biến thất thường, giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao, ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, song Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn đã đoàn kết, tập trung lãnh đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả trên các mặt lĩnh vực. Về phát triển kinh tế, lúa vụ Đông Xuân 2021-2022 thu hoạch diện tích 646,76ha, đạt 99,7% kế hoạch, năng suất bình quân 70,6 tạ/ha, sản lượng 4.566,1 tấn, đạt 94,1% kế hoạch; thu ngân sách đạt 51,68% dự toán huyện giao; công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân được quan tâm, triển khai kịp thời, hiệu quả các chương trình, chính sách an sinh xã hội; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Tập trung hoàn thiện cơ bản kết cấu hạ tầng theo tiêu chí đô thị loại IV; đến nay thực hiện đạt 36/59 tiêu chuẩn.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên cả 3 mặt, Đảng ủy thị trấn thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; tổ chức tuyên truyền, quán triệt đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm thường xuyên, trong 6 tháng đã kết nạp được 11 đảng viên, đạt tỷ lệ 57,89% chỉ tiêu huyện giao.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã tập trung thảo luận và đánh giá những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm để phát huy, nêu lên những tồn tại, hạn chế đề ra giải pháp khắc phục để thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn tiếp tục quán triệt triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và của các cấp ủy Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đảng viên và quần chúng nhân dân; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đổi mới nội dung, chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng và phát triển đảng viên mới. Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các phong trào thi đua đã phát động, phấn đấu hoàn thành thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra.

Cẩm Hà

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020

Thống kê truy cập

logo redesign