Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 05 năm (2021 – 2025) và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011- 2025)

Chuyên mục: Công tác xây dựng Đảng | Đăng ngày: 27/01/2024

Sáng ngày 26/01, Huyện ủy Tây Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 05 năm (2021 – 2025) và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011- 2025). Đồng chí Đỗ Văn Cấp, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị, ở tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Sự, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Bá Kim, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Trần Đình Toản, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Ở huyện có đồng chí Ngô Đình Thiện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Trần Minh Trí, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Huyện ủy viên; Ủy viên UBKT Huyện ủy; lãnh đạo các Ban Đảng Huyện ủy; Bí thư các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy.

Quang cảnh Hội nghị

Trong những năm qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng việc triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Qua đó, tập trung đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, thấm nhuần đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Xây dựng Đảng luôn trong sạch, vững mạnh về chính trị tư tưởng, đặc biệt coi trọng phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tập trung xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, gần dân, sát dân, có trách nhiệm cao trong công việc, có phẩm chất đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật ngày càng cao.

Đồng chí Đỗ Văn Cấp, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, đồng chí Đỗ Văn Cấp, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị cả hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ huyện phải nêu cao quyết tâm chính trị, sự đoàn kết, nỗ lực lớn để thực hiện đạt, vượt toàn diện trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự thống nhất trong nhận thức về quan điểm, tư tưởng chính trị, củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu lý tưởng xã hội chủ nghĩa trong toàn Đảng bộ và Nhân dân; Tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị huyện; Tập trung thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng theo đúng quy định; Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, bà con đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo để giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn đề phát sinh; Tập trung chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đỗ Quyên

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Tây Hòa chung tay đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với trách nhiệm người đứng đầu
  • Hương sen Hoà Đồng _ VỀ MIỀN CỰC ĐÔNG TRÊN ĐẤT LIỀN TỔ QUỐC
  • Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tiếp xúc cử tri tại huyện
  • Lãnh đạo huyện thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30.4
  • Đồng chí Bí thư Huyện ủy trao huy hiệu Đảng

Thống kê truy cập