Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị Đảng viên mới khóa I/2022

Chuyên mục: Công tác xây dựng Đảng | Đăng ngày: 03/03/2022

Sáng ngày 03/3, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị Đảng viên mới khóa I/2022.

Qua hơn 7 ngày học tập, 46 học viên trong khóa học đã được nghe các giảng viên trình bày và tập trung nghiên cứu nội dung 10 chuyên đề gồm những vấn đề cốt lõi về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của người đảng viên. Đây là nền tảng quan trọng giúp các đảng viên mới kết nạp có kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học, tỷ lệ học viên khá, giỏi đạt 89,1%, trong đó: 14 học viên xếp loại giỏi, đạt tỷ lệ 30,4%; 27 học viên xếp loại khá, đạt tỷ lệ 58,7% và 5 học viên xếp loại trung bình, chiếm tỷ lệ 10,9%.

Đồng chí Nguyễn Thị Phi, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện khen thưởng các học viên có thành tích xuất sắc

Dịp này, Trung tâm Chính trị huyện đã khen thưởng cho 5 học viên có thành tích xuất sắc trong khóa học.

Cẩm Hà

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Hương sen Hoà Đồng _ VỀ MIỀN CỰC ĐÔNG TRÊN ĐẤT LIỀN TỔ QUỐC
  • Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tiếp xúc cử tri tại huyện
  • Lãnh đạo huyện thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30.4
  • Đồng chí Bí thư Huyện ủy trao huy hiệu Đảng
  • Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc năm 2023

Thống kê truy cập