Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới khóa II/2022

Chuyên mục: Công tác xây dựng Đảng | Đăng ngày: 12/07/2022

Sáng ngày 12/7, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới khóa II/2022.

Tham dự khóa học có 50 học viên là đảng viên dự bị của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Chương trình và nội dung lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa II/2022 gồm 10 nội dung chuyên đề theo quy định và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Quang cảnh buổi lễ

Thông qua khóa học nhằm giúp cho các đồng chí đảng viên mới kết nạp vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam nắm vững, nhận thức đầy đủ những kiến thức cơ bản, cốt lõi của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam, nguyên tắc tổ chức hành động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và nhiệm vụ đảng viên. Trên cơ sở đó, từng đảng viên xây dựng riêng cho mình kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cẩm Hà - CTV

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020

Thống kê truy cập

logo redesign