Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Tây Hòa: Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II/2024

Chuyên mục: Công tác xây dựng Đảng | Đăng ngày: 03/04/2024

Ngày 03/4, Trung tâm Chính trị huyện Tây Hòa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II/2024. Có 60 học viên tham gia học tập, trong đó có 22 học viên là học sinh ở 02 Trường THPT Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai.

Trong thời gian từ ngày 03-09/4, các học viên được trang bị 05 bài học lý luận về khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ đầu năm 2024 đến nay, các TCCS Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Tây Hòa cũng đã kết nạp 82 đảng viên mới.

Đỗ Quyên

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Lãnh đạo huyện Tây Hòa thăm chúc mừng đại lễ Phật đản
  • Tây Hòa trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19/5
  • Tây Hòa tổ chức hội thao thể dục thể thao quốc phòng dân quân tự vệ năm 2024
  • Tây Hòa khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên năm học 2023 2024
  • Huyện Tây Hòa thăm tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Thống kê truy cập