Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII

Chuyên mục: Công tác xây dựng Đảng | Đăng ngày: 22/07/2022

Ngày 21/7 và sáng ngày 22/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nối điểm cầu Trung ương và 11.661 điểm cầu cấp huyện, cấp xã trên toàn quốc.

Đồng chí Ngô Đình Thiện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy dự và chủ trì tại điểm cầu huyện Tây Hòa

Đồng chí Ngô Đình Thiện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy dự và chủ trì tại điểm cầu huyện Tây Hòa. Tham dự có các đồng chí Huyện ủy viên,   Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị huyện, Tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn huyện; các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện; Bí thư, Phó Bí thư các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu huyện Tây Hòa

Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày. Tại phiên khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt Chuyên đề "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao".

Tiếp đó, các đại biểu được học tập, quán triệt các chuyên đề gồm:  “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương truyền đạt; “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” do đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ truyền đạt; “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao những kết quả Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và biểu dương tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu tham dự Hội nghị. Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị bên cạnh Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên cũng cần tiếp tục học tập, nghiên cứu, quán triệt hai bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị, lấy đó làm kim chỉ nam cho quá trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, ngay sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân thấm nhuần sâu sắc nội dung nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi liên quan mật thiết tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đời sống của Nhân dân. Thông qua đó, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, quyết định bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đủ năng lực, trình độ, uy tín để lãnh đạo đất nước.

Lệ Đính

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020

Thống kê truy cập

logo redesign