Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Hội nghị phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện và bài viết, bài phát biểu, kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chuyên mục: Công tác xây dựng Đảng | Đăng ngày: 26/04/2024

Sáng ngày 26/4, Huyện ủy Tây Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện và bài viết, bài phát biểu, kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các đại biểu tham dự

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phương Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đỗ Văn Cấp, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Huyện ủy viên; Trưởng, phó các Ban Đảng Huyện ủy; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện, cơ quan, đơn vị Tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn huyện; Bí thư, Phó Bí thư các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy.

Đồng chí Nguyễn Phương Đông, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Phương Đông, TUV, Bí thư Huyện ủy quán triệt nội dung bài phát biểu “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban nhân sự Đại hội XIV của Đảng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự, ngày 13/3/2024. Nghe đồng chí Đỗ Văn Cấp, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện quán triệt nội dung Chỉ thị số 41-CT/TU, ngày 27/3/2024 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh; Công văn số 714-CV/TU, ngày 09/4/2024 của BTV Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo. Nghe đồng chí Lê Trung Hiền, UV.BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời Giám đốc TT Chính trị huyện quán triệt nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Chương trình hành động số 36-CTr/TU, ngày 29/02/2024 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 255-KH/HU, ngày 16/4/2024 của BTV Huyện ủy về thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/TU, ngày 29/02/2024 của BTV Tỉnh ủy.

Đồng chí Đỗ Văn Cấp, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện quán triệt các nội dung

Quang cảnh Hội nghị

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện và về nội dung bài viết, bài phát biểu, kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và những vấn đề mới trong các văn bản trên; từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cẩm Hà

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • ra mắt và tập huấn mô hình xử lí rác thải tại nguồn
  • Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng năm 2024 cụm thi đua số 01
  • Đại hội đại biểu hội LHTN Việt Nam huyện Tây Hòa lần thứ VIII
  • Khám tầm soát và điều trị bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em
  • Tây Hòa tổ chức giải bóng đá nhi đồng U10 năm 2024

Thống kê truy cập