Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Hội nghị quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng

Chuyên mục: Công tác xây dựng Đảng | Đăng ngày: 02/03/2022

Sáng ngày 02/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương (khóa XIII) về công tác xây dựng Đảng cho cán bộ lãnh đạo toàn tỉnh. Đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tham dự tại đầu cầu huyện Tây Hòa có đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Công Chính, ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; Trưởng các Ban Đảng Huyện ủy; ủy viên UBKT Huyện ủy và Bí thư các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu huyện Tây Hòa

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Bá Kim phổ biến, quán triệt Quy định số 24-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; nghe đồng chí Đặng Lê Tiến, ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt Quy định số 22-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và Hướng dẫn số 02-HD/TW của Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 của UBKT Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Các đại biểu tham dự

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu cấp ủy các cấp cần tăng cường, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát; chủ động phát hiện vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên, thẩm tra, xác minh, kịp thời kết luận đối với các đơn, thư khiếu nại, tố cáo về những hành vi vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Đảng, nhất là những vụ việc nổi cộm gây bức xúc trong Nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, đảng viên. Cấp ủy viên, cấp ủy các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Tin, ảnh: Đỗ Quyên – Cẩm Hà

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign