Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Chi bộ phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2023

Chuyên mục: Công tác xây dựng Đảng | Đăng ngày: 12/01/2020

Chiều ngày 09/01, Chi bộ phòng NN&PTNT huyện tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023. Đây là chi bộ đầu tiên của Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện tổ chức đại hội. Đồng chí Mai Ne, Phó chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy CQCQ huyện dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Mai Ne phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Đào Văn Roa, Phó Trưởng phòng trình bày Báo cáo chính trị đại hội

Chi bộ phòng NN&PTNT huyện có 03 cơ quan, đơn vị gồm: Phòng NN, Trạm chăn nuôi, thú y; Trạm Khuyến nông với 15 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã tham mưu UBND huyện thực hiện đạt 8 chỉ tiêu nghị quyết đề ra.Trong lĩnh vực nông nghiệp đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt các kế hoạch của UBND huyện về lãnh đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM; đầu tư hạ tầng phát triển và ứng dụng công nghệ cao trong ngành nông nghiệp; triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. công tác thủy lợi, phòng chống thiên tai. Trong công tác xây dựng NTM, chi bộ đã tham mưu Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM huyện đạt được kết quả tích cực. thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các xã để đáp ứng nội dung, yêu cầu nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng huyện NTM, phát huy được tiềm năng, lợi thế và phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của huyện.

Quang cảnh đại hội

Nhiệm kỳ 2020-2023 chi bộ phòng NN&PTNT huyện phấn đấu mỗi năm thực hiện 8 mô hình phát triển sản xuất về trồng trọt, chăn nuôi; phấn đấu chi bộ hàng năm được đánh giá ở mcs hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% công chức, đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tại đại hội, các đại biểu đã lựa chọn, bầu 03 đồng chí vào cấp ủy; bầu bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2020-2023.

                                                             Đỗ Quyên-Tấn Đạt

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Tấn Chân, Chủ tịch UBND huyện 0905.159.474
Bà Nguyễn Thị Thu Hiện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện 0886.559.456
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign