Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Tây Hòa: Bế giảng lớp Sơ cấp chính trị khóa 13 năm 2024

Chuyên mục: Công tác xây dựng Đảng | Đăng ngày: 29/06/2024

Chiều ngày 28/6, Trung tâm Chính trị huyện Tây Hòa tổ chức bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khoá 13 năm 2024. Đồng chí Nguyễn Phương Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã về dự.

Đồng chí Trương Thị Dân, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu tổng kết khóa học

Khóa học có 46 học viên ở 13 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy tham gia. Trong thời gian học tập 30 ngày, chia thành hai đợt học các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối cách mạng, sự vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay...

Các đồng chí: Nguyễn Phương Đông, TUV, Bí thư Huyện ủy và Trương Thị Dân, Phó Giám đốc TTCT huyện khen thưởng các học viên

Kết quả khóa học có 46 học viên được cấp bằng tốt nghiệp sơ cấp chính trị khóa 13 năm 2024. Trong đó có 10 học viên loại giỏi, đạt tỷ lệ 21,7%; 36 học viên loại khá, đạt tỷ lệ 78,3%. 05 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập được Trung tâm Chính trị huyện tặng giấy khen. Qua lớp học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức được học vào thực tế công tác và cuộc sống, chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện những nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội và vận động Nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 Lệ Đính

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Liên đoàn lao động huyện Tây Hòa tổ chức sơ kết 06 tháng đầu năm 2024
  • Đoàn nghệ thuật huyện Tây Hòa thi hội diễn văn nghệ quần chúng tỉnh Phú Yên năm 2024 (nguồn: Nghinh Phong media)
  • ra mắt và tập huấn mô hình xử lí rác thải tại nguồn
  • Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng năm 2024 cụm thi đua số 01
  • Đại hội đại biểu hội LHTN Việt Nam huyện Tây Hòa lần thứ VIII

Thống kê truy cập