Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa V/2022

Chuyên mục: Công tác xây dựng Đảng | Đăng ngày: 27/08/2022

Chiều ngày 26/8, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa V/2022.

Qua 5 ngày học tập, các học viên đã được nghiên cứu nội dung 5 bài lý luận chính trị cơ bản. Khóa học nhằm giúp những người có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam hiểu được khái lược về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nắm được nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung và giải pháp để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học có 31 học viên xếp loại giỏi, đạt tỷ lệ 33,7%; 56 học viên xếp loại khá, đạt tỷ lệ 66,9% và 5 học viên xếp loại trung bình, chiếm tỷ lệ 5,4%.

Đồng chí Nguyễn Thị Phi, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện khen thưởng cho các học viên có thành tích xuất sắc

Dịp này, Trung tâm Chính trị huyện khen thưởng cho 9 học viên có thành tích xuất sắc trong khóa học.

Cẩm Hà

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Hương sen Hoà Đồng _ VỀ MIỀN CỰC ĐÔNG TRÊN ĐẤT LIỀN TỔ QUỐC
  • Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tiếp xúc cử tri tại huyện
  • Lãnh đạo huyện thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30.4
  • Đồng chí Bí thư Huyện ủy trao huy hiệu Đảng
  • Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc năm 2023

Thống kê truy cập