Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa II/2021

Chuyên mục: Công tác xây dựng Đảng | Đăng ngày: 05/04/2021

Chiều ngày 02/4, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa II/2021.

Tham dự Lễ Bế giảng có đồng chí Nguyễn Thị Phi, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; các đồng chí là giảng viên, báo cáo viên cùng 50 học viên tham gia khóa học.

Qua 5 ngày học tập, các học viên đã được nghiên cứu nội dung 5 bài lý luận chính trị cơ bản. Khóa học nhằm giúp những người có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam hiểu được khái lược về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nắm được nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung và giải pháp để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học có 10 học viên xếp loại giỏi, đạt tỷ lệ 20%; 37 học viên xếp loại khá, đạt tỷ lệ 74% và 3 học viên xếp loại trung bình, chiếm tỷ lệ 6%.

Đồng chí Nguyễn Thị Phi, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện trao thưởng cho các học viên có thành tích xuất sắc

Dịp này, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện khen thưởng cho 5 học viên có thành tích xuất sắc trong khóa học.

Cẩm Hà

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ông Đỗ Văn Cấp, Chủ tịch UBND huyện 0979.791.697
Ông Trịnh Văn Huấn, Trưởng Phòng Nội vụ huyện 0905.261.747
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign