Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
HĐND huyện Tây Hòa: Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Chuyên mục: Công tác xây dựng chính quyền | Đăng ngày: 25/01/2024

Chiều ngày 24/01, Thường trực HĐND huyện Tây Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Đỗ Văn Cấp, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Minh Trí, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Văn Mười, ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Võ Thị Linh Sang, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện; Trưởng, Phó các Ban chuyên trách HĐND huyện; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị huyện có liên quan; Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn.

Đồng chí Đỗ Văn Cấp, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc

Trong năm 2023, HĐND huyện Tây Hòa đã chỉ đạo các Ban, Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND huyện tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đề ra đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo quy trình theo quy định của pháp luật. Kết quả trong năm, HĐND huyện đã chỉ đạo, tổ chức thành công 5 kỳ họp, xem xét thông qua và ban hành 50 Nghị quyết của HĐND huyện để quyết định những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương; tập trung giám sát việc triển khai thực hiện của UBND huyện, các cơ quan, đơn vị huyện, nhất là việc thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; kết quả có 13/15 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt so với Nghị quyết HĐND huyện đề ra. Xây dựng kế hoạch và tiến hành 6 cuộc giám sát chuyên đề, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân được quan tâm thực hiện theo luật định.

Đồng chí Lê Văn Mười, ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, cho ý kiến dự thảo dự kiến chương trình kỳ họp thứ Mười Sáu (kỳ họp chuyên đề), HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026; cho ý kiến Tờ trình của UBND huyện về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2024, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện, HĐND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp và ban hành Nghị quyết của HĐND huyện theo luật định; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát của HĐND huyện. Tăng cường các hoạt động giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện, giám sát việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri theo quy định. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ, tiếp nhận và xử lý chuyển đơn của công dân đến các cơ quan hữu quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; giám sát các cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc xem xét, giải quyết trả lời đơn thư của công dân theo quy định. Phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, nâng cao chất lượng thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn theo hướng tập trung vào những vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm.

Cẩm Hà

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Tây Hòa
  • Hội đồng hương Phú Yên tại thành phố Đà Nẵng trao tặng xe đạp cho các em có hoàn cảnh khó khăn
  • Tây Hòa thăm tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Quốc tế thiếu nhi
  • Ban VH-XH HĐND tỉnh giám sát chương trình thực hiện sách giáo khoa GDPT trên địa bàn huyện
  • Lãnh đạo huyện Tây Hòa thăm chúc mừng đại lễ Phật đản

Thống kê truy cập