Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Thường trực HĐND huyện họp thảo luận cho ý kiến các nội dung trước khi trình thông qua kỳ họp thường lệ giữa năm 2024

Chuyên mục: Công tác xây dựng chính quyền | Đăng ngày: 18/06/2024

Chiều ngày 17/6, Thường trực HĐND huyện Tây Hòa tổ chức họp để thảo luận, cho ý kiến các nội dung trước khi thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy và thống nhất trình HĐND huyện tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; đồng thời, cho ý kiến tình hình thực hiện công tác tháng 5 và chương trình công tác tháng 6/2024. Đồng chí Đỗ Văn Cấp, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp

Tham dự có các đồng chí: Trần Minh Trí, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Lê Văn Mười, ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Mai Ne, ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Trưởng, Phó các ban chuyên trách HĐND huyện; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Đại biểu ý kiến

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến 23 nội dung trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó tập trung xem xét các báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2024 của Thường trực, các Ban HĐND, UBMTTQVN, các ngành tư pháp huyện; các báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2024 và các dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện theo thẩm quyền về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024, cho chủ trương đầu tư các dự án,…

Đồng chí Trần Minh Trí, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu

Cuộc họp cũng dành thời gian cho ý kiến thông qua nội dung dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 5 và chương trình công tác tháng 6 năm 2024. Theo đó, tháng 5/2024, Thường trực HĐND huyện đã triển khai các nhiệm vụ do HĐND huyện giao đạt được những kết quả quan trọng. Đã tổ chức Hội nghị liên tịch để thảo luận, thống nhất một số nội dung, thời gian và phân công chuẩn bị phục vụ kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026; các Tổ đại biểu HĐND huyện tham gia tiếp xúc cử tri trước kỳ họp; các Ban HĐND huyện tiến hành giám sát theo chuyên đề.

Đồng chí Đỗ Văn Cấp, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Đỗ Văn Cấp, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với các Ban HĐND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện tiếp thu các ý kiến góp ý để bổ sung, chỉnh sửa, khẩn trương hoàn thiện các nội dung để trình xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy và Huyện ủy trước khi trình HĐND huyện thông qua tại kỳ họp thường lệ giữa năm. Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND huyện khóa XI.

Cẩm Hà

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Liên đoàn lao động huyện Tây Hòa tổ chức sơ kết 06 tháng đầu năm 2024
  • Đoàn nghệ thuật huyện Tây Hòa thi hội diễn văn nghệ quần chúng tỉnh Phú Yên năm 2024 (nguồn: Nghinh Phong media)
  • ra mắt và tập huấn mô hình xử lí rác thải tại nguồn
  • Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng năm 2024 cụm thi đua số 01
  • Đại hội đại biểu hội LHTN Việt Nam huyện Tây Hòa lần thứ VIII

Thống kê truy cập