Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tây Hòa nhìn lại một nhiệm kỳ hoạt động

Chuyên mục: Công tác Mặt trận và các Đoàn thể | Đăng ngày: 10/06/2024

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, trong nhiệm kỳ 2019-2024, hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Tây Hòa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân ra sức thi đua thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tây Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Một trong những nét nổi bật của hoạt động Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Hòa trong nhiệm kỳ qua là phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, chăm lo giúp đỡ cho người nghèo và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Điều đó được thể hiện qua việc triển khai hiệu quả phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Phong trào đã nhận được sự hưởng ứng của các ngành, các cấp, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo trong và ngoài huyện.Hằng năm, vào Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, MTTQ từ huyện đến cơ sở đã phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú. Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện vận động được hơn 4,1 tỷ đồng vào quỹ vì người nghèo; từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của huyện đã tổ chức thăm và tặng quà các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các em học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo vượt khó học tập với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Ngoài ra từ nguồn Quỹ của tỉnh và huyện cũng đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 141 nhà Đại đoàn kết, với tổng số tiền hơn 5,4 tỷ đồng. Phối hợp thực hiện tốt việc vận động ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, số tiền gần 02 tỷ đồng  đã xây mới và sửa chữa 96 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách và người có công với tổng số tiền 3,52 tỷ đồng, góp phần chăm lo tốt hơn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các đối tượng chính sách.  

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ ông Ngô Văn Phụng, thôn Phú Mỹ, xã Hòa Đồng

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai thực hiện thường xuyên, đã khơi dậy và phát huy nội lực, ý thức tự quản của người dân để phát triển sản xuất, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng; Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện đến cuối năm 2023 chiếm tỷ lệ 2,24% (so năm 2019 giảm 1,33%). Hằng năm, công tác xét công nhận các danh hiệu văn hóa được triển khai thực hiện đảm bảo dân chủ, minh bạch, đến năm 2023 toàn huyện có 72/72 thôn, khu phố đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Khu phố văn hóa”, đạt tỷ lệ 100%, tăng 16,44% so với năm 2019; 10/10 xã giữ vững danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt tỷ lệ 97,87%. Phối hợp tổ chức thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, được đông đảo nhân dân tham gia, đến nay Tây Hòa có 08 khu dân cư kiểu mẫu, 01 khu dân cư thông minh, 10/10 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, 07/10 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; thị trấn Phú Thứ đạt chuẩn đô thị văn minh. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng phát động cuộc thi “Tuyến đường NTM kiểu mẫu nâng cao và nhân rộng; Nhà văn hóa khu dân cư kiểu mẫu” từ năm 2019 và duy trì thực hiện đến nay đã góp phần giữ vững, nâng cao một số tiêu chí huyện nông thôn mới.

Lãnh đạo huyện Tây Hòa trao bằng công nhận thôn Vinh Ba, xã Hòa Đồng đạt chuẩn nông thôn mới thông minh năm 2023

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Hòa còn khẳng định vai trò quan trọng trong phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua những đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện đã phối hợp tuyên truyền, vận động nguồn lực từ các tổ chức, các nhà hảo tâm để hỗ trợ phòng chống dịch với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng góp phần kiểm soát và phòng, chống đại dịch Covid-19 thành công, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

       Lãnh đạo huyện trao trang thiết bị phòng chống dịch Covid-19

Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2024-2029, MTTQ Việt Nam huyện Tây Hòa sẽ tiếp tục phối hợp các tổ chức thành viên vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.Ngoài ra, MTTQ Việt Nam huyện Tây Hòa cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và kết quả vận động Quỹ “Vì người nghèo” nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp, các ngành, tạo sự đồng thuận cao để thực hiện việc chăm lo cho người nghèo, từng bước ổn định cuộc sống, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Với vai trò là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, MTTQ Việt Nam các cấp huyện Tây Hòa đã phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, triển khai và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, chú trọng công tác giảm nghèo. Từ đó, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và khẳng định vai trò của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Những dấu ấn đậm nét đạt được trong nhiệm kỳ qua đã khẳng định vai trò và sự đóng góp to lớn của MTTQ Việt Nam các cấp huyện Tây Hòa đối với sự phát triển của huyện. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện tiếp tục vững bước vào nhiệm kỳ mới 2024-2029, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng huyện Tây Hòa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lệ Đính

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • ra mắt và tập huấn mô hình xử lí rác thải tại nguồn
  • Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng năm 2024 cụm thi đua số 01
  • Đại hội đại biểu hội LHTN Việt Nam huyện Tây Hòa lần thứ VIII
  • Khám tầm soát và điều trị bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em
  • Tây Hòa tổ chức giải bóng đá nhi đồng U10 năm 2024

Thống kê truy cập