Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Hội LHPN huyện: Hội nghị tổng kết công tác năm 2023

Chuyên mục: Công tác Mặt trận và các Đoàn thể | Đăng ngày: 11/01/2024

Hội LHPN huyện vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

Hội LHPN từ huyện đến cơ sở thực hiện chủ đề năm “Tâp trung xây dựng cơ sở Hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở”. Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội phụ nữ huyện lần thứ XIII phù hợp với đặc điểm tinh hình địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện. Thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm: Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng Gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, văn minh; Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, chú trọng giám sát, phản biện xã hội, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, hội nhập quốc tế; thực hiện phong trào thi đua, cuộc vận động, 02 khâu đột phá. Bằng nhiều hình thức Hội đã tuyên truyền gần 15.000 hội viên, đạt tỷ lệ 83% cán bộ, hội viên phụ nữ nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về đường lối, chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, Điều lệ và các nhiệm vụ của Hội; Vệ sinh ATTP, ATGT, Bảo vệ môi trường xây dựng Nông thôn mới...

Năm qua, hội cũng đã thành lập mô hình Áo Dài Việt - kết nối Hội viên tại xã Hoà Mỹ Đông, có 50 chị tham gia, nhằm nâng cao công tác sinh hoạt, tập hợp, thu hút hội viên. Hội LHPN cơ sở thành lập và duy trì 11 mô hình ở 11 xã, thị trấn và 53 mô hình/72 chi hội, đạt tỷ lệ 73,61%, nâng tổng số đến nay 65 mô hình trên địa bàn huyện, với nhiều hình thức sinh hoạt phong phú, đa dạng, thu hút hội viên phụ nữ tham gia. Năm 2023, Hội LHPN huyện được BTV Hội LHPN tỉnh xếp loại thi đua Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Hội LHPN Việt Nam biểu dương là đơn vị trong top 5 Hội LHPN huyện suất sắc nhất toàn quốc trong thực hiên chương trình “Nestle đồng hành cùng phụ nữ” năm 2023. Thường trực Hội đánh giá, xếp loại công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2023 các cơ sở Hội: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 06/12, đạt tỷ lệ 50%; Hoàn thành tốt nhiệm vụ 06/12, đạt tỷ lệ 50%.

Đồng chí Lương Thị Bạch Huệ, Chủ tịch Hội LHPN huyện khen thưởng cá nhân hoàn thành tốt công tác ủy thác và công tác Hội

Dịp này, Hội LHPN huyện cũng đã khen thưởng 18 tập thể và 21 cá nhân có thành tích thực hiện tốt công tác ủy thác và công tác Hội năm 2023.

Đỗ Quyên - CTV

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • ra mắt và tập huấn mô hình xử lí rác thải tại nguồn
  • Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng năm 2024 cụm thi đua số 01
  • Đại hội đại biểu hội LHTN Việt Nam huyện Tây Hòa lần thứ VIII
  • Khám tầm soát và điều trị bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em
  • Tây Hòa tổ chức giải bóng đá nhi đồng U10 năm 2024

Thống kê truy cập