Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Chuyên mục: Công tác Mặt trận và các Đoàn thể | Đăng ngày: 26/07/2022

Sáng ngày 26/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Trần Công Chính, ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện chủ trị Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Mai Ne, ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; các tổ chức thành viên; các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị đã nghe quán triệt Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và thông qua dự thảo báo cáo tự phê bình và phê bình theo Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thời gian qua như: Việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên còn chồng chéo; việc phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa thường xuyên. Hoạt động của Ban thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng có nơi chưa thực hiện hiệu quả; các Ban Tư vấn cấp huyện, cấp xã được thành lập và kiện toàn nhưng hoạt động chưa đem lại hiệu quả cao. Công tác vận động, tuyên truyền hiệu quả chưa cao, phương thức hoạt động của Mặt trận có đổi mới nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của xã hội trong giai đoạn hiện nay. Một số Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cấp xã còn thiếu chủ động đề xuất với cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

Đại biểu góp ý kiến

Với tinh thần khách quan, dân chủ, thẳng thắn và cầu thị, các đại biểu tham dự Hội nghị đã góp ý làm rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân từ đó đề ra những nhiệm vụ cụ thể theo từng lĩnh vực phụ trách; đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để triển khai thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Mai Ne, ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Dự và phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mai Ne, ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện cũng đã ghi nhận những kết quả nổi bật mà Mặt trận Tổ quốc các cấp từ huyện đến cơ sở đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới Mặt trận các cấp cần có giải pháp cụ thể thiết thực để khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả; phối hợp với chính quyền cùng cấp tăng cường đối thoại trực tiếp với Nhân dân, chủ động nắm bắt tâm tư, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để có biện pháp giải quyết kịp thời. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng. Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

Đồng chí Trần Công Chính, ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Công Chính, ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện yêu cầu các tổ chức thành viên, các Ủy viên UBMTTQVN huyện cần đề ra giải pháp để khắc phục các hạn chế khuyến điểm, đồng thời tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lệ Đính

 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020

Thống kê truy cập

logo redesign