Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
SƠ KẾT CÔNG TÁC MẶT TRẬN 06 THÁNG NĂM 2024 CỤM THI ĐUA SỐ 01.

Chuyên mục: Công tác Mặt trận và các Đoàn thể | Đăng ngày: 02/07/2024

  Chiều ngày 01/7, Cụm thi đua số 01 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên gồm các huyện: Tây Hòa, Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công tác Mặt trận trong 6 tháng đầu năm 2024.

  Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Ngọc Tuyết, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đỗ Văn Cấp, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tây Hòa; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các Cán bộ phụ trách công tác thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện Tây Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân, Sơn Hòa trong cụm thi đua số 01.

Quang cảnh Hội nghị

  Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Hòa – trưởng cụm thi đua số 01 đã thông qua báo cáo những kết quả đạt được trong công tác Mặt trận trong 6 tháng đầu năm 2024 của các đơn vị trong Cụm thi đua số 01. Theo đó, hoạt động của MTTQ các huyện tiếp tục đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền với MTTQ và các tổ chức thành viên ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Về công tác an sinh xã hội và vận động Quỹ “Vì người nghèo”, 6 tháng đầu năm, đã vận động gần 1,6 tỷ đồng, từ đó hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, tặng quà và nhu yếu phẩm cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

  Ngoài ra, còn thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Phong trào thi đua Phú Yên Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường các hoạt động đối ngoại nhân dân. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

                 

                

Các đơn vị trong cụm thi đua số 01 phát biểu tại hội nghị

  Tại Hội nghị, các đơn vị trong cụm thi đua đã tập trung thảo luận về những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời góp ý, thảo luận triển khai nhiệm vụ trong thời gian đến.

Đồng chí Phạm Thị Ngọc Tuyết phát biểu tại hội nghị

  Kết luận  hội nghị, đồng chí Phạm Thị Ngọc Tuyết, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của Cụm thi đua 1 cũng như của từng đơn vị trong Cụm thi đua 1 trong thời gian vừa qua. Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị trong Cụm thi đua 1 tiếp tục tăng cường đoàn kết, phối hợp và khẩn trương hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch của cụm thi đua trong 6 tháng cuối năm 2024, trong đó từng đơn vị cần tập trung phân bổ thời gian hợp lý, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua năm 2024 đề ra.

Lê Quang

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Liên đoàn lao động huyện Tây Hòa tổ chức sơ kết 06 tháng đầu năm 2024
  • Đoàn nghệ thuật huyện Tây Hòa thi hội diễn văn nghệ quần chúng tỉnh Phú Yên năm 2024 (nguồn: Nghinh Phong media)
  • ra mắt và tập huấn mô hình xử lí rác thải tại nguồn
  • Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng năm 2024 cụm thi đua số 01
  • Đại hội đại biểu hội LHTN Việt Nam huyện Tây Hòa lần thứ VIII

Thống kê truy cập