Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Hội nông dân ở cơ sở năm 2022

Chuyên mục: Công tác Mặt trận và các Đoàn thể | Đăng ngày: 17/03/2022

Sáng ngày 17/3, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Hội Nông dân huyện tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Hội nông dân ở cơ sở năm 2022. Hơn 50 cán bộ nông dân cơ sở tham gia khoá bồi dưỡng được Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện cấp Giấy chứng nhận hoàn thành Chương trình khoá bồi dưỡng.

Trong thời gian 04 ngày, cán bộ Hội nông dân cơ sở được nghiên cứu, quán triệt các chuyên đề về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Hệ thống Chính trị ở Việt Nam; những nội dung cơ bản về tổ chức Hội Nông dân Việt Nam ở cơ sở; phát huy vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong hệ thống chính trị - xã hội; một số nghiệp vụ công tác của cơ sở Hội.

Kết thúc khóa học có 80,4% học viên đạt loại khá, giỏi; 19,1% đạt loại trung bình. Trung tâm Chính trị huyện cũng đã khen thưởng 5 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập.

Đồng chí Trần Kim Phê, Chủ tịch Hội Nông dân huyện trao thưởng cho các học viên có thành tích xuất sắc

Lớp bồi dưỡng giúp cho cán bộ Hội nông dân cơ sở hiểu rõ các chủ trương, quan điểm của Đảng về đường lối đổi mới của đất nước. Đồng thời, bồi dưỡng lý luận, bổ sung kiến thức, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội để cán bộ hội viên nông dân ở cơ sở vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công việc, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, góp phần xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Lệ Đính

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020

Thống kê truy cập

logo redesign