Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 khóa II năm 2023 huyện Tây Hòa

Chuyên mục: An ninh - Quốc phòng | Đăng ngày: 25/08/2023

Từ ngày 21-24/8, tại Hội trường huấn luyện Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Tây Hoà đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 khóa II năm 2023.

Đợt này có 40 đồng chí là cán bộ, viên chức, chuyên viên, đảng viên trong cơ quan, tổ chức; các ban ngành, mặt trận, đoàn thể; đại biểu HĐND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học tham gia học tập.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Tại đây, các học viên được tiếp thu một số chuyên đề như: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quốc phòng - an ninh; đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam…

Đồng chí Phan Công Trinh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện báo cáo tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của huyện

Nghe đồng chí Phan Công Trinh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện khái lược về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của huyện thời gian qua, nhất là trong 6 tháng đầu năm 2023, những nhiệm vụ cần tập trung trong những tháng cuối năm, trong đó có công tác quốc phòng địa phương.

Công tác bồi dưỡng giáo dục kiến thức QP&AN là một bộ phận của giáo dục quốc dân, việc phổ cập và tăng cường công tác giáo dục QP&AN là một nhiệm vụ chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Qua lớp bồi dưỡng giúp các đồng chí học viên có nhận thức đầy đủ hơn về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh để vận dụng vào thực tiễn ở cơ sở, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương đạt hiệu quả hơn.                                                                            

Ban Chính trị, Ban CHQS huyện Tây Hòa

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Hương sen Hoà Đồng _ VỀ MIỀN CỰC ĐÔNG TRÊN ĐẤT LIỀN TỔ QUỐC
  • Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tiếp xúc cử tri tại huyện
  • Lãnh đạo huyện thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30.4
  • Đồng chí Bí thư Huyện ủy trao huy hiệu Đảng
  • Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc năm 2023

Thống kê truy cập