Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên


SỞ NỘI VỤ TỈNH PHÚ YÊN

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Võ Đức Thơ

Giám đốc Sở

0988 606 779

voductho@phuyen.gov.vn

Bùi Trọng Lân

Chánh Văn phòng Sở

0914 139 449

buitronglan@phuyen.gov.vn

Đặng Văn Nhiên

Chánh Thanh tra Sở

0905 221 108

buitronglan@phuyen.gov.vn

 

 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020

Thống kê truy cập

logo redesign