Giấy mời
Nội dung Thời gian Địa điểm
UBND tỉnh mời dự Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020. 08h00, ngày 30/09/2016 Tại Hội trường UBND tỉnh.
UBND tỉnh mời dự Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên (1996-2016) trên địa bàn tỉnh. 07h30, ngày 29/09/2016 Tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh
UBND tỉnh mời dự buổi tiếp công dân định kỳ theo quy định pháp luật. 07h30, ngày 28/09/2016 Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (02 Phan Lưu Thanh, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).
UBND tỉnh mời dự cuộc họp và làm việc với Đoàn đánh giá Chương trình quản lý nước thải và Chương trình thoát nước và chống ngập úng nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. 02h00, ngày 15/09/2016 Tại Phòng họp số 1 – Văn phòng UBND tỉnh.
UBND tỉnh mời dự cuộc họp về việc giải quyết việc đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Sao Việt, gồm: Công tác bồi thường GPMB khu du lịch sinh thái Bãi Xép; đẩy nhanh tiến độ đầu tư khu du lịch sinh thái Sao Mai (An Phú). 14h00, ngày 14/09/2016 Tại phòng họp giao ban, UBND tỉnh.
UBND tỉnh mời dự buổi họp bàn về chuyến tham quan nghiên cứu ngành công nghiệp mía đường Ấn Độ. 14h00, ngày 13/09/2016 Phòng họp số 1- Văn phòng UBND tỉnh.
UBND tỉnh mời dự họp về kết quả rà soát, đánh giá các tiêu chí xác định xã nghèo đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020. 14h00, ngày 14/09/2016 Tại Phòng họp số 01 - Văn phòng UBND tỉnh.
UBND tỉnh mời tham dự cuộc họp giải quyết đề nghị của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về việc hỗ trợ giá cước dịch vụ từ chương trình viễn thông công ích của Bộ Thông tin và Truyền thông. 08h00, ngày 14/09/2016 Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh.
UBND tỉnh mời dự cuộc họp kiểm tra công tác triển khai thực hiện Kế hoạch 123/KH-UBND ngày 15/8/2016 của UBND tỉnh tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia “Lẫm Phú Lâm”. 08h00, ngày 13/09/2016 tại phòng họp số 1 Văn phòng UBND tỉnh (07 Độc lập, Tp. Tuy Hòa).
UBND tỉnh mời dự Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 07h00, ngày 07/09/2016 Phòng họp số 1 - Văn phòng UBND tỉnh.