Toàn bộ văn bản
Cơ quan ban hành
HĐND Tỉnh
UBND Tỉnh
Chủ Tịch UBND Tỉnh
VP UBND Tỉnh
Phân loại văn bản
Kế hoạch
Kết luận
Hướng dẫn
Nghị quyết
Quyết định QPPL
QĐ của UBND
QĐ của CT UBND
Chỉ thị
Thông báo
Báo cáo
Công văn
Văn bản khác
Chương trình
Quyết định
Chỉ thị QPPL
Công điện
Văn bản chỉ đạo điều hành
Từ khoá tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp gốc
1 433 /QĐ-UBND

Phê duyệt Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khép kín khu dân cư Ninh Tịnh 1, thành phố Tuy Hòa

 
433_QĐ_UBND_2017.doc
2 931 /UBND-KT

V/v Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

931_CV_UBND_2017.doc
3 1142 /UBND-KT

V/v Kiểm tra, xác định nguyên nhân dưa hấu chết

1142_CV_UBND_2017.doc
4 1141/UBND-TH

V/v Tình hình triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (tính đến ngày 13/3/2017).

1141_CV_UBND_2017.doc
5 1129/UBND-KT

V/v Giao nhiệm vụ nhận và quản lý sử dụng xuồng cao tốc DT2, DT3 và máy phát điện từ nguồn dự trữ quốc gia

1129_CV_UBND_2017.doc
6 1130 /UBND-NC

V/v Hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

1130_CV_UBND_2017.doc
7 1133 /UBND-KGVX

V/v phối hợp tiếp nhận gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2016-2017.

1133_CV_UBND_2017.doc
8 1137 /UBND-KT

V/v Khen thưởng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015

1137_CV_UBND_2017.doc
9 156 /TB-UBND

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Chí Hiến tại cuộc họp bàn đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư Dự án Trường Đua ngựa Phú Yên

 

156_TB_UBND_2017.doc
10 509 /QĐ-UBND

Về việc sửa đổi Quyết định cho phép chuyển đổi Văn phòng công chứng

 
509_QĐ_UBND_2017.doc
Xem: Tổng số: 10049 mẫu tin. Xem trang: