Thông tin kinh tế xã hội
Trích yếu File đính kèm

Tình hình Kinh tế - Xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên tháng 5/2016

Tải về

Tình hình Kinh tế - Xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên Quý I/2016

Tải về

Tình hình Kinh tế - Xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên tháng 4/2016

Tải về

Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên tháng 02/2016

Tải về

Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên tháng 1/2016

Tải về

Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên quý IV/2015

Tải về

Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên từ ngày 24/12/2015 đến ngày 30/12/2015

Tải về

Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên từ ngày 17/12/2015 đến ngày 23/12/2015

Tải về

Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên từ ngày 10/12/2015 đến ngày 16/12/2015

Tải về

Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên ngày 12/2015 đến ngày 09/12/2015

Tải về