UBND Tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021 (27/07/2016)

- Địa chỉ: 07 Độc Lập, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

- Điện thoại: 057.3821255 Fax: 057.3824842

- Email: ubndphuyen@phuyen.gov.vn

 

Chủ tịch UBND Tỉnh

Hoàng Văn Trà

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Nguyễn Chí Hiến

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trần Hữu Thế

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phan Đình Phùng

Ủy viên UBND tỉnh
Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên
Thiếu tướng Phan Văn Thanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ủy viên UBND tỉnh

Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

Đại tá Phạm Văn Hổ

Ủy viên UBND tỉnh

Giám đốc Sở Nội vụ

Đặng Lê Tiến
 

Ủy viên UBND tỉnh

Giám Đốc Sở Kế hoạch

và Đầu tư

Lê Tấn Hổ

Ủy viên UBND tỉnh

Giám đốc Sở Công thương

Ông Đào Tấn Cam

Ủy viên UBND tỉnh

Giám đốc Sở Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn

Nguyễn Trọng Tùng

 

 

 

Ủy viên UBND tỉnh

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

Nguyễn Thành Trí

 

 

 

Ủy viên UBND tỉnh

Giám đốc Sở Xây dựng

Huỳnh Lữ Tân

 

 

 

Ủy viên UBND tỉnh

Giám đốc Sở Tài nguyên

và Môi trường

Nguyễn Như Thức

 

 

 

Ủy viên UBND tỉnh

Giám đốc Sở Lao động,

Thương binh và Xã hội

Nguyễn Phất

 

 

 

Ủy viên UBND tỉnh

Giám đốc Sở Văn hóa,

Thể thao và Du lịch

Hồ Văn Tiến

 

 

 

Ủy viên UBND tỉnh

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Phạm Văn Cường

 

 

 

Ủy viên UBND tỉnh

Giám đốc Sở Y tế

Nguyễn Thị Mộng Ngọc

 

 

 

Ủy viên UBND tỉnh

Chánh Thanh tra tỉnh

Nguyễn Duy Dương

 

 

 

Ủy viên UBND tỉnh

Bí Thư Huyện ủy Huyện Tây Hòa

Hồ Thị Nguyên Thảo

 

 

 

Ủy viên UBND tỉnh

Giám đốc Sở Khoa học

và Công nghệ

Lê Văn Cựu

 

 

 

Ủy viên UBND tỉnh

Giám đốc Sở Tư pháp

Nguyễn Công Danh