Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Giám sát công tác giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp

Sáng ngày 14/4, đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Trần Công Hoan, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp tại huyện Tây Hòa.

Quang cảnh buổi giám sát

Tham gia đoàn khảo sát có đồng chí Nguyễn Tấn Chân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Văn phòng ĐBQH và HĐND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở LĐ-TB-XH, Sở Thông tin và Truyền thông. Tiếp và làm việc cùng Đoàn có các đồng chí: Lê Văn Mười, Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT.HĐND huyện; Mai Ne, ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Phan Công Trinh, Phó Chủ tịch UBND huyện; Trần Công Chính, ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị huyện liên quan.

Thành viên Đoàn giám sát trao đổi một số vấn đề cần quan tâm

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính được huyện Tây Hòa quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, đã tổ chức thực hiện đúng quy định các TTHC cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Tăng cường rà soát, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền đơn giản hóa các TTHC. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức theo quy định. Công khai minh bạch các TTHC tại trụ sở cơ quan, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Từ năm 2021 đến ngày 30/3/2022, huyện Tây Hòa đã tiếp nhận hơn 7.500 hồ sơ, trong đó giải quyết trả trước và đúng hạn hơn 5.400 hồ sơ. Tổng số thủ tục hành chính triển khai ở mức độ 3,4 do UBND tỉnh giao cho UBND cấp huyện thực hiện là 135 thủ tục, cấp xã 28 thủ tục. Ngoài ra đã phát sinh hồ sơ mức độ 3,4 với 12 thủ tục thuộc 02 lĩnh vực là thành lập và hoạt động hộ kinh doanh, thi đua khen thưởng với tổng hồ sơ tiếp nhận 2.369 hồ sơ.

UBND huyện cũng đã tập trung chỉ đạo công tác chuyển đổi số, nâng cấp và đẩy mạnh việc nộp hồ sơ mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh; xây dựng, triển khai thực hiện tốt kế hoạch về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, phát triển Chính quyền số huyện Tây Hòa năm 2021; 100% cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tiếp tục chỉ đạo duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên môi trường mạng.

Đồng chí Nguyễn Tấn Chân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu

Tuy nhiên, việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp trong thời gian qua trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế như việc gắn kết giữa dịch vụ công trực tuyến với các hình thức hỗ trợ như chuyển phát kết quả qua Bưu điện, thanh toán trực tuyến trên địa bàn huyện chưa thực hiện; việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công mức độ 3,4 chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; tỷ lệ giải quyết và trả kết quả hồ sơ trước hẹn, đúng hẹn cho tổ chức, công dân còn thấp.

Đồng chí Trần Công Hoan, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh kết luận

Kết luận tại buổi giám sát đồng chí Trần Công Hoan, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh ghi nhận những cố gắng, nỗ lực trong thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện trong thời gian  qua. Đồng thời yêu cầu thời gian tới huyện cần quan tâm hơn nữa đến công tác CCHC coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất để đơn giản hóa các TTHC, thực hiện tốt các quy định về TTHC liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; đảm bảo 100% hồ sơ khi tiếp nhận phải đảm bảo đủ điều kiện theo quy định, hạn chế việc đi lại nhiều lần của người dân, doanh nghiệp. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác chỉ đạo, điều hành, công tác chuyên môn để nâng cao hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về những tiện tích của dịch vụ công trực tuyến mang lại…

Đối với những đề xuất, kiến nghị của UBND huyện, Ban Pháp chế HĐND tỉnh sẽ tổng hợp để kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Lệ Đính

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign