Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Số/Ký hiệu: 130/KH-UBND
Ngày ban hành: 01/06/2022
Cơ quan ban hành: UBND huyện
Loại văn bản: Kế hoạch
Trích yếu:
V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 108-KH/HU, ngày 14/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Hòa về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030
Tải về: Tại đây

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020

Thống kê truy cập

logo redesign