Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Số/Ký hiệu: CT-UBND
Ngày ban hành: 15/03/2018
Cơ quan ban hành: UBND huyện
Loại văn bản: Chương trình
Trích yếu:
Thực hiện chương trình hành động số 01/Ctr-UBND ngày 08/02/2018 của ZUBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế haochj phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018
Tải về: Tại đây

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Tấn Chân, Chủ tịch UBND huyện 0905.159.474
Bà Nguyễn Thị Thu Hiện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện 0886.559.456
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign