Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Mẫu chuyện chào cờ ngày 06/12/2021

  UBND HUYỆN TÂY HÒA

                PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT           

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 

Tây Hòa, ngày 30 tháng 11 năm 2021

 

BÀI KỂ CHUYỆN ĐẦU TUẦN

VỀ TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam - Người đã để lại những di sản tư tưởng vô giá trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, trong đó đặc biệt là những lời dạy có giá trị bền vững, mang ý nghĩa hiện thực to lớn đối với cuộc đấu tranh phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường hiện nay.

Được sự phân công của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đăng ký nội dung sinh hoạt tư tưởng đầu tuần với bài viết “Bác Hồ và những lời dặn về phòng chống thiên tai” do TS Văn Thanh Hương, nhà xuất bản chính trị Quốc gia đăng trên Tạp chí Tuyên giáo ngày 30/7/2021, nội dung của bài viết như sau:

Quan tâm đến việc phòng chống thiên tai, ngay từ khi còn đang bôn ba trong hành trình tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh cũng đã từng chỉ rõ: Bão, lụt là "loại giặc" nguy hiểm hơn cả "giặc hạn hán", không chỉ tàn phá môi trường, mà còn đe dọa nghiêm trọng tới tính mạng, tài sản của nhân dân, gây nên những thảm họa khủng khiếp. Theo Người, vấn đề quan trọng trước hết của công tác phòng chống bão, lụt là làm tốt công tác phòng hộ đê, chủ động chăm lo xây dựng, bảo vệ hệ thống đê vững chắc. Người cho rằng, giữ đê, chống lụt là nhiệm vụ khó khăn, quyết liệt, cần phải có ý chí quyết tâm cao, tổ chức chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo. Nhấn mạnh rằng, công tác phòng chống thiên tai là một cuộc chiến hết sức gay go, gian khổ, và để chống lại “ thứ giặc ghê gớm” đó, Người và Chính phủ đã đặc biệt quan tâm vấn đề phòng chống thiên tai. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ tham dự các cuộc họp của Trung ương Đảng, của Hội đồng Chính phủ về thủy lợi, tham dự, huấn thị tại nhiều hội nghị của ngành thủy lợi ở Trung ương và ở cả các địa phương, Người còn chú trọng việc phát động phong trào toàn dân làm thủy lợi, thường xuyên khuyến khích phong trào đắp đê, xây kè, chống hạn, v,v..và thường dành thời gian đi kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng, sửa chữa các công trình thủy nông, đê điều, tham gia động viên tát nước chống hạn, chống úng với bà con nông dân và cán bộ các địa phương.

Nói vậy, và làm vậy, cũng trong ngày 10/1/1946, về thăm thị xã Hưng Yên, Người nói: “Chúng tôi xuống đây có hai việc: trước là để thăm đồng bào Hưng Yên, thứ hai là để thăm đê... Bây giờ ta được độc lập, công việc đắp đê không phải là việc riêng của Chính phủ, mà là của tất cả mọi quốc dân..., cho nên mọi người đều phải sốt sắng giúp vào việc đắp đê…Chỉ có cách đó là có thể ngăn ngừa được nạn đê vỡ. Nước sông cao bao nhiêu đi nữa, mà lòng nhiệt tâm của các bạn cao hơn thì không bao giờ có lụt nữa.

Sau đó, ngày 22/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 70/SL, thành lập tại Bắc Bộ “Ủy ban Trung ương hộ đê có nhiệm vụ nghiên cứu, đề nghị mọi kế hoạch chống nạn lụt và kiểm soát việc bảo vệ đê điều”, đồng thời giao cho Chủ tịch Ủy ban Hành chính Bắc Bộ đứng đầu và tổ chức, thể hiện rõ trách nhiệm của nhà nước đối với một trong những lĩnh vực quan trọng hàng đầu liên quan đến thủy lợi và trị thủy của một quốc gia nông nghiệp. Và không chỉ có vậy, trong các bài viết “Thư gửi đồng bào các tỉnh có đê” (2/6/1952); “Ra sức giữ đê phòng lụt” (16/7/1953); “Thư gửi toàn thể đồng bào, bộ đội và cán bộ về việc phòng và chống lụt, bão” (10/6/1957), v.v.. Người một mặt chỉ rõ tác hại của thiên tai, mặt khác, thường xuyên quan tâm, nhắc nhở, động viên nhân dân cả nước nói chung và đồng bào các tỉnh có hệ thống đê điều nói riêng hãy quan tâm đến công tác phòng chống thiên tai, để giảm thiểu lũ lụt, hạn hán.

Động viên đồng bào các tỉnh có đê, Người viết: “Mùa nước lũ sắp đến... đồng bào trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã bắt đầu đắp đê và chuẩn bị hộ đê... Đánh giặc để giữ làng, giữ nước. Đắp đê, hộ đê để bảo vệ mùa màng... Mấy năm trước, chúng ta đã thắng giặc lụt. Năm nay chúng ta cũng quyết thắng giặc lụt. Tôi kêu gọi đồng bào và bộ đội ra sức giữ vững đê điều”. Quan tâm đến tình hình thiên tai trên cả nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kịp thời thăm hỏi, động viên cán bộ và nhân dân ở những vùng bị thiệt hại nặng do bão lũ, do hạn hán. Tình cảm, tấm lòng của Người hiển hiện trong từng lời động viên, từng dòng chữ của những bức thư. Trong những năm nước nhà còn tạm thời bị chia cắt, dù xa xôi cách trở, đồng bào miền Nam cũng nhận được từ người Cha già dân lời chia sẻ: “Mấy tỉnh miền Nam bị bão lụt dồn dập. Hàng nghìn đồng bào bị hy sinh. Hàng vạn nhà cửa bị đổ nát. Làng mạc xơ xác, vườn ruộng tơi bời. Máu chảy ruột mềm, được tin tức đó, tôi và toàn thể đồng bào miền Bắc rất là đau xót như muối xát vào lòng” trong bức thư “Thân ái gửi đồng bào các tỉnh bị bão lụt ở miền Nam (17/11/1964).

Thấu hiểu sâu sắc rằng, hệ thống đê điều được chuẩn bị tốt sẽ tránh được ngập úng và lũ lụt, trong bài báo “Ra sức giữ đê phòng lụt” đăng trên báo Nhân Dân, Người chỉ rõ: “Giặc LỤT là tiên phong của giặc ĐÓI. Nó là đồng minh của giặc NGOẠI XÂM. Nó mong làm cho dân ta đói kém, để giảm bớt sức kháng chiến của chúng ta. Đắp đê giữ đê là để chống giặc lụt và giặc đói, cho nên cũng như một chiến dịch”. Và Người không quên nhấn mạnh: “Trong mùa mưa, công việc giữ đê, phòng lụt, chống lụt, phòng bão, chống bão là nhiệm vụ cực kì quan trọng” và “chống lụt, chống hạn cũng đều là đánh giặc, cũng khó khăn gian khổ”.

Cách tổ chức và biện pháp để phòng chống thiên tai hiệu quả

Luôn nhắc nhở các cấp chính quyền, các địa phương và đồng bào chú trọng phòng chống thiên tai, không chỉ nói: “Việc hộ đê chống bão rất quan trọng. Thà đắp đê cao một tí, chuẩn bị nhà cửa trước, nếu không có lụt bão cũng không sao, nhưng nếu chủ quan không chuẩn bị thì thiệt hại lớn. Đắp đê chống lụt bão phải kịp thời” (13/6/1957); “Đồng bào và cán bộ nông thôn thì cố gắng chăm lo để giành lấy vụ mùa thắng lợi, ra sức giữ đê, chống lụt, chống bão” (6/7/1957); “Ra sức chống thiên tai như hạn hán, sâu, chuột” (26/10/1958); “Phải sẵn sàng phòng chống bão lụt” (28/7/1965), v.v.. Chủ tịch Hồ Chí Minh còn nêu rất cụ thể, chi tiết về những biện pháp, những kinh nghiệm trong công tác phòng chống thiên tai. Cũng theo quan điểm của Người, muốn chống thiên tai hiệu quả, trước hết phải cảnh giác, tập trung chuẩn bị trước để phòng chống thiên tai, phải chú ý đến công tác dự báo, đề phòng, chuẩn bị, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “nước đến chân mới nhảy”.

Bình sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, thiên tai là một loại giặc, giặc “tiên phong của đói và nghèo”, nên phòng chống thiên tai, không chỉ là củng cố, bảo vệ đê điều, chống hạn hán, lũ lụt: “Muốn chống thiên tai, về mặt kinh tế nói chung thì phải làm tốt thuỷ lợi để chống hạn, chống úng, tranh thủ được mùa, làm cho đời sống của nhân dân ngày càng tiến lên” (8/12/1961), mà còn phải chống nạn phá rừng, là tăng cường trồng cây gây rừng, vì “nếu rừng kiệt thì không còn gỗ và mất nguồn nước thì ruộng nương mất màu, gây ra lụt lội và hạn hán. Vì vậy đồng bào miền núi và trung du cũng như đồng bào miền xuôi lên tham gia phát triển kinh tế ở đây phải bảo vệ rừng như bảo vệ nhà cửa của mình” (11/4/1964), v.v.. Do đó, muốn chống thiên tai có hiệu quả, các cấp chính quyền phải có kế hoạch cụ thể, khoa học; phải có sự phân công rõ ràng, kiểm tra, đôn đốc chu đáo. Theo Người, một phương án phòng chống thiên tai tốt không chỉ là sản phẩm trí tuệ của người cán bộ chuyên trách, đó còn là sự vận dụng kinh nghiệm thực tiễn, nên nó sẽ hoàn chỉnh hơn, hiệu quả hơn khi tranh thủ được ý kiến của nhân dân, được bàn bạc kĩ với nhân dân trước khi thực hiện, vì thế “cán bộ các cấp phải nhận rõ trách nhiệm, phải có kế hoạch thiết thực và đầy đủ, phải đi sát với nhân dân”, đồng thời “cán bộ phải đi xuống cơ sở cùng với đồng bào bàn kế hoạch và thực hiện kế hoạch phòng và chống lụt, bão cho tốt”.

Phòng chống thiên tai là trách nhiệm của cả cộng đồng, song trong đó, Nhà nước có vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng kế hoạch, đầu tư cho các công trình thuỷ lợi, nhất là tranh thủ sự giúp đỡ của cộng đồng thế giới, vì thế, khi “các nước bạn sẽ giúp ta kinh nghiệm chống lụt”, và “chúng ta kịp thời chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng, thì dù bão lụt to mấy cũng không sợ”.

Từ quan điểm, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phòng chống thiên tai, có thể thấy rằng: không chỉ coi thiên tai là một loại giặc, không chỉ quyết tâm phòng, chống và chiến thắng loại giặc đó, chúng ta còn phải biết vận dụng, kết hợp những tri thức của khoa học kỹ thuật tiên tiến với những kinh nghiệm cổ truyền về dự báo, về phòng chống lũ, lụt và tiến hành chống thiên tai khi mùa mưa, lũ, bão đến. Đồng thời trong mọi thời điểm, đều phải hết sức tránh lối làm việc kinh nghiệm chủ nghĩa, và trong công tác phòng chống thiên tai, thì phải “phòng” hơn “chống’, “phải tính toán cho tốt”, và làm cho tinh thần chủ động đó thấm sâu trong mọi cấp, mọi ngành, và trong quần chúng nhân dân.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian qua tập thể cán bộ, đảng viên của Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã không ngừng nỗ lực phấn đấu tham mưu UBND huyện kiện toàn, phân công nhiệm vụ cho tổ công tác giúp việc và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện. Đồng thời tổ chức các cuộc họp xây dựng, rà soát, cập nhật, bổ sung kế hoạch phòng, chống thiên tai, phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai; công tác chuẩn bị, phương án phòng chống thiên tai tại địa phương; công tác phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, nhất là các biện pháp cần thiết đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại.

Trong gian đến, tập thể Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục  thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tinh thần đoàn kết cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thông qua việc học tập nghiêm túc chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, nhất là thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công các hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất những tác hại, tác động của thiên tai đến cuộc sống của người dân./.

 

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;               

- Lãnh đạo Phòng;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Dũng

 

 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020

Thống kê truy cập

logo redesign