Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Thẩm tra, đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021

Chuyên mục: Xây dựng Nông thôn mới | Đăng ngày: 26/05/2022

Để có cơ sở báo cáo UBND huyện, trình Tỉnh xét, công nhận 03 xã Hòa Phú, Hòa Bình 1 và Hòa Mỹ Đông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021, BCĐ các chương trình mục tiêu quốc gia huyện tổ chức họp, đề nghị các cơ quan, đơn vị huyện có liên quan thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện 15 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao của 03 xã nói trên. Đồng chí Mai Ne, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện dự, phát biểu chỉ đạo.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, lãnh đạo 03 xã Hòa Phú, Hòa Bình 1 và Hòa Mỹ Đông báo cáo kết quả thực hiện 15 tiêu chí nông thôn mới nâng cao ở địa phương mình. Theo báo cáo của các xã, đến thời điểm này, 03 xã Hòa Phú, Hòa Bình 1 và Hòa Mỹ Đông đều thực hiện đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới và 15/15 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Đến nay, các xã không còn nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sau khi nghe báo cáo, các thành viên trong đoàn thẩm tra đã tiến hành kiểm tra hồ sơ minh chứng từng tiêu chí của 03 xã. Qua kiểm tra hồ sơ minh chứng, các thành viên trong đoàn đã tham gia đóng góp ý kiến và đề nghị UBND các xã hoàn thiện hồ sơ gửi về UBND huyện để trình UBND tỉnh sớm công nhận xã đạt xã nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Đỗ Quyên

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020

Thống kê truy cập

logo redesign