Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Họp, bỏ phiếu đề nghị Tỉnh công nhận 03 xã đạt chuẩn NTM nâng cao

Chuyên mục: Xây dựng Nông thôn mới | Đăng ngày: 27/05/2022

Sáng ngày 27/5, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện tổ chức họp thông qia các báo cáo có liên quan đến 03 xã Hòa Phú, Hòa Bình 1, Hòa Mỹ Đông đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và bỏ phiếu đề nghị Tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021 cho 03 xã này.

Đồng chí Mai Ne, ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì cuộc họp

Đồng chí Mai Ne, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Phó Trưởng ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện chủ trì cuộc họp. Dự còn có các đồng chí: Trần Công Chính, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; Phan Công Trinh, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo UBND các xã và thành viên BCĐ các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện.

Đồng chí Nguyễn Dũng, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện báo cáo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Dũng, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 của 03 xã Hòa Phú, Hòa Bình 1, Hòa Mỹ Đông.

Sau khi nhận hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của 03 xã Hòa Phú, Hòa Bình 1, Hòa Mỹ Đông, UBND huyện đã thành lập đoàn thẩm tra, gồm các thành viên là lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của huyện được giao phụ trách các tiêu chí nông thôn mới, tiến hành thẩm tra, đánh giá cụ thể mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới nâng cao của 03 xã Hòa Phú, Hòa Bình 1, Hòa Mỹ Đông.

Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện cũng đã gửi báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho 03 xã Hòa Phú, Hòa Bình 1, Hòa Mỹ Đông đến UBMTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện và UBND các xã trên địa bàn để tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn thiện báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới nâng cao cho 03 xã.  

Quang cảnh cuộc họp

Theo đó, UBMTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã có ý kiến tham gia vào kết quả thẩm tra các tiêu chí nông thôn mới nâng cao cho 03 xã Hòa Phú, Hòa Bình 1, Hòa Mỹ Đông, như: Về tiêu chí số 1 - Giao thông, đề nghị các xã, nhất là xã Hòa Bình 1 và Hòa Phú cần quan tâm tuyên truyền, vận động Nhân dân chỉnh trang tường rào, cổng ngõ; huy động các nguồn lực, tạo đồng thuận trong Nhân dân để mở rộng mặt đường, trồng hoa, cây xanh ở các tuyến đường trục xã, liên xã, thôn, ngõ xóm để nâng tỷ lệ các tuyến đường đảm bảo “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn giao thông”. Tiêu chí số 4 - Cơ sở vật chất văn hóa, cấp xã, thôn tuy đạt chuẩn, nhưng cần phải quan tâm đầu tư thêm nguồn lực để nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân; một số Nhà văn hóa thôn cần trồng thêm hoa, cây xanh để tạo cảnh quan môi trường. Tiêu chí số 5 - Thu nhập và tiêu chí số 13 - Môi trường, an toàn thực phẩm, thật sự còn băn khoăn, lo lắng; nếu như không có các giải pháp phù hợp, hiệu quả thì khó ổn định, phát triển bền vững và đáp ứng yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Tiêu chí số 6 - Phát triển sản xuất, đề nghị cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa việc ứng dụng và nhân rộng các mô hình công nghệ cao trong sản xuất và chế biến sản phẩm an toàn, sạch hoặc mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ. Vai trò của HTX NNKDDV ở các xã trong việc thực hiện các tiêu chí chưa thật sự rõ nét, nhất là việc phát triển sản xuất, nhân rộng các mô hình hiệu quả góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho xã viên. Lợi nhuận sau thuế hàng năm của HTX không ổn định, HTX NNKDDV Hòa Phú lợi nhuận sau thuế quá thấp. Cần phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện, hỗ trợ cho các HTX.

Về ý kiến tham gia của UBND các xã trên địa bàn huyện: Thống nhất 100% theo báo cáo của Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện về kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 cho 03 xã Hòa Phú, Hòa Bình 1, Hòa Mỹ Đông.

Tại cuộc họp, các đại biểu tiến hành bỏ phiếu, kết quả 100% phiếu đồng ý đề nghị Tỉnh công nhận 03 xã trên đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021. 

Đỗ Quyên

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020

Thống kê truy cập

logo redesign