Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Hội nghị Huyện ủy bất thường tháng 5/2022

Chuyên mục: Tin nổi bật | Đăng ngày: 16/05/2022

Chiều ngày 16/5, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị bất thường để cho ý kiến một số nội dung theo thẩm quyền. Các đồng chí: Ngô Đình Thiện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Hữu Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Văn Cấp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy; các đồng chí Huyện ủy viên; ủy viên UBKT Huyện ủy; lãnh đạo UBMTTQVN huyện; lãnh đạo các Ban Đảng Huyện ủy; các cơ quan, đơn vị huyện có liên quan.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận cho ý kiến 5 nội dung: Tờ trình về việc cho ý kiến chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học Hòa Mỹ Đông; cho ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Trường Tiểu học Hòa Phú (điểm trường thôn Lương Phước); dự thảo Quy chế làm việc của UBKT Huyện ủy khóa XII (điều chỉnh, bổ sung); dự thảo Kế hoạch của Huyện ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị Huyện ủy bất thường khóa XII.

Đồng chí Ngô Đình Thiện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy điều hành phiên thảo luận

Sau 01 buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, dân chủ, Hội nghị Huyện ủy (bất thường) đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Trên cơ sở nội dung góp ý của các đồng chí và kết luận của chủ trì Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện uỷ sẽ chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh các nội dung dự thảo để ban hành và triển khai thực hiện; UBND huyện hoàn chỉnh nội dung 02 Tờ trình để trình tại kỳ họp HĐND huyện sắp tới.

Bí thư Huyện ủy Ngô Đình Thiện kết luận Hội nghị

Để tổ chức thực hiện có kết quả Nghị quyết, Kế hoạch, Quy chế của Huyện ủy tại Hội nghị lần này, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, Bí thư Huyện ủy Ngô Đình Thiện đề nghị từng đồng chí Huyện ủy viên phát huy tốt hơn nữa vai trò trách nhiệm, cùng với cấp ủy chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các Nghị quyết đã được Đảng bộ huyện và các Nghị quyết, Kết luận của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy đề ra.

Cẩm Hà

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020

Thống kê truy cập

logo redesign