Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Đoàn giám sát 565 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát tại huyện Tây Hòa

Chuyên mục: Công tác xây dựng Đảng | Đăng ngày: 14/04/2022

Chiều ngày 13/4, Đoàn giám sát 565 của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Văn Sự, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn giám sát dẫn đầu đã có buổi giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và triển khai Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư khóa X về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới tại huyện Tây Hòa.

Tiếp và làm việc cùng Đoàn có các đồng chí: Ngô Đình Thiện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Hữu Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Văn Cấp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy; cán bộ tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo 35 huyện.

Quang cảnh buổi giám sát

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng huyện Tây Hòa đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 53-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên Internet, mạng xã hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên; công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đăng tải, chia sẻ thông tin chính thống trên hệ thống Đài truyền thanh, Trang thông tin điện tử, mạng xã hội được tăng cường, góp phần thông tin, định hướng đến đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân nâng cao cảnh giác trước các thông tin xấu, độc, đặc biệt năm 2020 Ban Chỉ đạo 35 huyện đã thành lập fanpage “Niềm tin tất thắng” đi vào hoạt động bước đầu đạt hiệu quả. Các thành viên Ban Chỉ đạo 35 huyện thường xuyên nắm bắt tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất BTV Huyện ủy giải quyết ổn định các vụ việc ở cơ sở, không để xảy ra phức tạp, kéo dài, không để các thế lực thù địch, các đối tượng lợi dụng xuyên tạc, kích động, chống phá.

Bên cạnh đó, xác định tuyên truyền miệng là cầu nối giữa Đảng với quần chúng nhân dân, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, thông qua đó để thông báo kịp thời có định hướng các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế, các vấn đề nhạy cảm mà dư luận quan tâm; xây dựng, kiện toàn, củng cố kịp thời đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chuyên sâu, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ thời sự ở cơ sở. Hiện nay, toàn huyện có 12 Câu lạc bộ thời sự, trong đó, Câu lạc bộ thời sự huyện tổ chức sinh hoạt 4 đợt/năm, bình quân mỗi năm có 420 lượt hội viên tham gia sinh hoạt.

Thành viên Đoàn giám sát góp ý kiến

Tại buổi giám sát, các đại biểu cũng đã tập trung phân tích, thảo luận nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư; nhận diện những vấn đề nóng, nổi cộm trên địa bàn huyện cần tập trung xử lý dứt điểm trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Sự, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn giám sát phát biểu

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Sự, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn giám sát đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện có những thuận lợi cơ bản, nhiều đồng chí có kinh nghiệm trong công tác đấu tranh trực diện; bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số khó khăn nhất định. Tây Hòa là địa phương triển khai khá tốt từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức thực hiện, đặc biệt là tỷ lệ đảng viên tham gia khá tốt với 97%; đã kịp thời ban hành đầy đủ các quyết định thành lập các tổ chức có liên quan; nhìn chung, các hoạt động bước đầu đạt hiệu quả, quá trình thực hiện có kiểm tra giám sát, có sơ tổng kết. Thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Cẩm Hà

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020

Thống kê truy cập

logo redesign