Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Tham dự Hội nghị trực tuyến của UBND tỉnh triển khai Chính phủ điện tử tại điểm cầu huyện Tây Hòa

Chuyên mục: Công tác xây dựng chính quyền | Đăng ngày: 30/11/2019

Chiều 29/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến về các huyện, thị xã, thành phố triển khai Kế hoạch hành động số 141/KH-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ. Chủ trì hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Đình Phùng, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông. Tại điểm cầu huyện Tây Hòa, đồng chí Mai Ne, PCT UBND huyện chủ trì. Tham dự có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Đồng chí Mai Ne chủ trì tại điểm cầu huyện Tây Hòa

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã báo cáo tóm tắt kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. Các đại biểu cũng có nhiều ý kiến đóng góp nhằm thực hiện tốt Kế hoạch hành động số 141 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 17 của Chính phủ trong thời gian đến.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu huyện Tây Hòa

Theo đó, UBND huyện Tây Hòa cũng đã chủ động ban hành kế hoạch Kế hoạch hành động số 141 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 17 của Chính phủ; trong đó phân công cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ nhiệm vụ để thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả, trong đó tập trung phát triển hệ hạ tầng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; nguồn nhân lực; ứng dụng hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản và điều hành kết nối với Trục liên thông văn bản của tỉnh, đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số và thư điện tử công vụ; khai thác hiệu quả Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đảm bảo hồ sơ giải quyết đúng hẹn, nâng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 theo lộ trình và kế hoạch của tỉnh đảm bảo các chỉ tiêu xây dựng và và phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020.

X.Vinh

 

 

 

 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Tấn Chân, Chủ tịch UBND huyện 0905.159.474
Bà Nguyễn Thị Thu Hiện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện 0886.559.456
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign