Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
HĐND huyện giám sát chuyên đề năm 2020

Chuyên mục: Công tác xây dựng chính quyền | Đăng ngày: 27/08/2019

Theo Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 11; bên cạnh những nội dung HĐND huyện thực hiện giám sát thường xuyên, giám sát thường lệ tại kỳ họp. HĐND huyện sẽ thực hiện giám sát theo chuyên đề trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội và pháp chế.

Quang cảnh kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Tây Hòa khóa X

Về lĩnh vực văn hóa-xã hội, HĐND huyện sẽ giám sát các nội dung: Việc triển khai thực hiện Chương trình đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo ở các cấp Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Quốc hội; Giám sát công tác quản lý, phân bổ và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường; Giám sát công tác triển khai lập kế hoạch, phương án và xét giao đắt lâm nghiệp cho nhân dân quản lý; Giám sát việc thực hiện trích nộp, quản lý và phân bổ nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 27/9/2018 của HĐND tỉnh Phú Yên.

Về các nội dung giám sát của lĩnh vực pháp chế như: Kết quả giải quyết án quá hạn, án tạm đình chỉ lâu ngày của Tòa án nhân dân huyện; Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện; Công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu tại các xã, thị trấn; Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường.

Thông qua công tác tham gia xây dựng chính quyền, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện sẽ tham gia các đợt giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện và các Ban của HĐND huyện.

 

Tin, ảnh: Xuân Vinh

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Tấn Chân, Chủ tịch UBND huyện 0905.159.474
Bà Nguyễn Thị Thu Hiện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện 0886.559.456
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign