Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (đối tượng 4) khóa I/2022

Chuyên mục: An ninh - Quốc phòng | Đăng ngày: 11/06/2022

Chiều ngày 10/6, Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh huyện tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (đối tượng 4) khóa I/2022.

Trong 4 ngày, 57 học viên được nghiên cứu, tiếp thu 07 chuyên đề: Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh, về phát triển kinh tế - xã hội, về dân tộc, tôn giáo gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam và một số nội dung khác.

100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh đối tượng 4

Kết thúc lớp học 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh đối tượng 4, trong đó 11 học viên đạt loại giỏi, 44 học viên đạt loại khá, 2 học viên loại trung bình. Dịp này, Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh huyện cũng đã khen thưởng cho 6 học viên có thành tích xuất sắc trong khóa học.

Cẩm Hà – Mạnh Thành

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020

Thống kê truy cập

logo redesign