Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Ơn Đảng

Chuyên mục: Tập san mừng Đảng - mừng Xuân năm 2022 | Đăng ngày: 23/01/2022

Nhờ có Đảng soi đường dẫn lối

Nên nước nhà nay mới yên vui

Cùng dân chia ngọt sẻ bùi

Vượt qua gian khó trong thời gian qua

 

Những thế hệ cha anh đi trước

Đã hy sinh để nước đẹp giàu

Nghĩ lại lòng dạ xót đau

Bao người ngã xuống tuyến đầu quê hương

 

Vẫn là Đảng kiên trung đi trước

Cùng chung vai gánh vác nước nhà

Thành thị cho tới vùng xa

Cơm no điện sáng nhà nhà vui tươi.

                                                                                                                          Lê Thị Thanh Thủy

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020

Thống kê truy cập

logo redesign