Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Số/Ký hiệu: 59/KH-UBND
Ngày ban hành: 12/03/2020
Cơ quan ban hành: UBND huyện
Loại văn bản: Kế hoạch
Trích yếu:
Kế hoạch tổng kết Nghị quyết số 76/2014.QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện giảm nghèo bền vững đến năm 2020; Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững từ năm 2011 đến năm 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gian giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Tải về: Tại đây

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Tấn Chân, Chủ tịch UBND huyện 0905.159.474
Bà Nguyễn Thị Thu Hiện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện 0886.559.456
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign