Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ông Trần Công Chính, PCT Thường trực UBND huyện 0935.404.579 - 0257.3578939
Ông Đinh Trọng Ký, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện 0983.512.061-0257.3578588
Bà Nguyễn Thị Thu Hiện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện 0886.559.456
  • Phim tài liệu "Nguyện theo con đường của Bác"(phần 2)
  • Bộ phim tài liệu "Nguyện theo con đường của Bác"
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập